Demo Online Camera

Xem camera YooSee qua Web

Xem Demo Online (trực tuyến theo thời gian thực). Hỗ trợ các trình duyệt thông dụng, hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Cốc Cốc, Safari, Firefox, Google Chrome, Opera… Hỗ trợ PC/MacOS/iOS/Android/Windows Phone.

Demo Camera IP Wifi YooSee YS2200 Full HD 1080P (2.0 Megapixel)

Link truy cập:http://live.cctvvietnam.com
Tên đăng nhập: ys2200
Mật khẩu: ys2200

Demo Camera IP Wifi YooSee YS230 Full HD 1080P thân kim loại ngoài trời (2.0 Megapixel)

Link truy cập:http://live.cctvvietnam.com
Tên đăng nhập: ys230
Mật khẩu: ys230

Demo Camera IP Wifi YooSee YS130 HD 960P thân kim loại ngoài trời (1.3 Megapixel)

Link truy cập:http://live.cctvvietnam.com
Tên đăng nhập: ys130
Mật khẩu: ys130

X