Download phần mềm dành cho Đầu ghi hình và Camera IP XMeye

Download phần mềm dành cho Đầu ghi hình và Camera IP XMeye

Download Ứng dụng (APP) cho iOS và Android

XMeye for iOS, XMeye iphone ipad

XMeye for Android

 

Download CMS dành cho Windows PC (CMS Client for Windows PC)

Download “XMeye CMS Client for Windows PC” xmeye-cms-3-1-0-4-full.zip – Downloaded 16221 times – 31 MB

 

Download VMS dành cho Windows PC (VMS for Windows PC)

(Đang cập nhật)

 

Download VMS dành cho MacBook (VMS for Macbook)

(Đang cập nhật)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X